Tandsgård / Mark og maskiner

Mark og maskiner

Vi har i 2017 omlagt vores markdrift til økologi. Det betyder vi de næste år er i en omlægningsfase hvor det høstede korn ikke kan bruges til direkte konsum, men gerne som dyrefoder til økologiske dyr.
 
Vi har solgt eller er igang med at sælge de maskiner vi har brugt til at dyrke jorden tidligere da vi ikke så dem nyttige i den økologiske drift. Vi har derfor solgt vores Mzuri Pro-til såmaskine, samt vores halmstrigle og er igang med at sælge sprøjten.

Derudover har den drastige nedgang i antal hektar samt et afsluttet maskinfællesskab medført at vi har solgt majetærskeren til en nabo som nu er lejet ind til at høste for os. Det er en god aftale som øger kapaciteten for os og løser en del logistiske udfordringer.
 

Nye maskiner skal der til

Vi øger antallet af maskiner i forhold til hvad vi har været vant til, men da vi endnu ikke har stor erfaring med den økologiske drift er vi gået forsigtigt til værks og købt gode brugte maskiner.
Vi vil så og radrense i et 8 meter system, hvilket har været en udfordring i forhold til såteknik, da der ikke er mange såmaskiner på brugtmarkedet i 8 meter versioner. Det er dog lykkes og vi har købt en gammel Väderstad Rapid 800S.

Vi skal radrense med en Thyregod TRV9 med kamerastyring og sektionsløft fordelt på 7 sektioner.
 
Vi harver med en 8 meter Dalbo CultiMax harve
 
Blindstriglen er en gammel Doublet-Record 12 meter.
 
Maskinstation varetager pløjning.
Tandsgård | Tandsgårdvej 6 og 7, 6470 Tandslet - DK | tandsgaard@outlook.com