Tandsgård / Gylle lugter!

Vi kan ikke forhindre stanken, men vi kan minimere den..

I vores forsøg på at udnytte vores rescourser samt mindske gener for lokalsamfundet benytter vi os af følgende teknologier og metoder.
 

Udbringning af gylle

Tandsgårds arrondering er perfekt til udbringning af gylle med udlægger. Vi har igennem flere år prioriteret at få lagt gylle ud med udlægger frem for med traktor og gyllevogn. Vi ser nogle fordele ved at udbringe gylle på denne måde, nemlig:
  • Mindre markskader efter tunge gylletræk (trykskader)
  • Bedre jordstruktur
  • Mindsket trafik med gyllevogne i Tandslet og omegn
  • Mindre svineri efter beskidte maskiner
  • Væsentlig mindre lugtgener
  • Mindre støj
Ikke alle vore marker ligger så vi kan udbringe gylle med udlægger. I de tilfælde bestræber vi os på at rengøre vejene så det skaber så lidt problemer som muligt. Det er svært at holde vejene rene når gyllen udbringes. Vejene svines hurtigt til igen, men oftest rydder vi vejen straks efter arbejdet er overstået på den enkelte mark.
 
Gylleudbringning 2014
 
Varnæsløkke maskinstation udbringer gylle, på Tandsgård, med en selvkørende gylleudlægger. Gyllen pumpes fra gylletanken til udlæggeren af en stor pumpe, som kan fjernstyres. Gyllen pumpes i en slange som rulles ind eller ud alt efter kørselsretning. Gylleudlæggeren tildeler halv mængde når den ruller slangen ud og halv mængde når den ruller slangen ind. Når den når til ende med slangen rullet ind skifter den sprøjtespor. 
Bemærk på videon hvordan kabinen drejes så piloten hele tiden har godt udsyn.
 

 

Tandsgård | Tandsgårdvej 11, 7, 6, 6470 Tandslet - DK | tandsgaard@outlook.com