Nye indlæg

Vinterbygstub strigles

01-08-2013 07:42

Efter en længere periode med super sommervejr har vi fået høstet vinterbyggen. I vores nye etableringssystem, Strip-till, har vi udskiftet en del maskiner. Én af de maskiner, som er kommet til er en strigle. Striglens funktion er at sprede den snittede halm og avner efter mejetærskeren, de steder hvor det ikke er gjort tilfredsstillende.

Den ovennævnte arbejdsgang modvirker også tilvæksten af agersnegle, som kan være en stor udfordring i dette etableringssystem. Agersnegle lægger en masse æg lige under jordoverfladen, som udklækkes løbende. Sneglene spiser af de ny fremspirede planter og kan gøre stor skade på afgrøden, hvis ikke de på forhånd er holdt nede, eller undervejs bliver reduceret. Agersneglene er primært et problem når planten er sit tidlige vækststadie da planten her er meget lille og skrøbelig.

En anden ting som er vigtig at nævne ved striglefunktionen er at der fremprovokeres spiring af spildkorn og ukrudt efter mejetærskeren. Får vi disse kerner og frø til at spire kan vi begrænse brugen af bekæmpelsesmidler senere i vækstsæsonen. Mindsker vi mængden af ukrudt skal den etablerede plante ikke kæmpe om pladsen og om den tilgængelige kvælstof, der er til rådighed.

Som videoen herunder viser, er der ikke meget andet end støv og halmrester at se, men det er også nok. Ukrudtsfrø behøver ikke meget jordstøv og fugt før de begynder at spire. Hvad agersneglene angår, er den øverlige behandling af jorden nok til at deres æg bliver frit lagt og solens stråler vil udtørre æggene.


Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

Tandsgård | Tandsgårdvej 6 og 7, 6470 Tandslet - DK | tandsgaard@outlook.com