Nye indlæg

Ny ventilation

23-04-2014 18:27
Seks af de 11 slagtesvinestalde på Tandsgårdvej 7 har længe trængt til nyt ventilationsanlæg. Det gamle var fra starten af 90'erne og har de seneste år sunget på sidste vers. Derfor besluttede vi at udskifte vægventiler, styrecomputer og spjældmotorer så vi nu har et opdateret ventilationsanlæg.
 
 
På billedet ses Claus fra SKOV ventilation og Gert godt igang med at installere én af de seks nye anlæg.
 
Ventilation er vigtigt da luften i stalden har stor betydning for grisenes velfærd. Er stalden dårlig ventileret bliver luften hurtig tæt og fugtig, dette går ud over grisenes velfærd, hvilket blandt andet kan medføre øget dødelighed, manglene ædelyst og syge og utilpasse grise.
 
Det nye ventilationsanlæg er også mindre energikrævende. På det gamle ventilationssystem kørte begge udsugninger på samme tid og luften der suges ud styres af to spjæld som åbner og lukker efter behov. Det nye styresystem gør det muligt kun at benytte den ene blæser, hvis behovet er under 50% - stiger behovet bliver begge udsugninger taget i brug. Der vil derfor være væsentlig mindre energiforbrug når grisene er små og om vinteren. 
 

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

Tandsgård | Tandsgårdvej 6 og 7, 6470 Tandslet - DK | tandsgaard@outlook.com